logo
Guangdong Airbaker New Material Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Thực phẩm Túi Hút Chân Không, Hút Chân Không Lưu Trữ Túi Xách, Túi Chân Không cho Tấm Nệm, Cột Không Khí Túi Xách, không khí Cột Bọc Cuốn